AKO NASADIŤ ONEHANDTIE

1. Rozviažte si šnúrky

2. Vytiahnite šnúrky z poslednej diery na topánkach

3. Koniec šnúrok vložte späť do otvoru na ten istej strane (musíte mať tvar písmena U)

4. Vložte OneHandtie medzi šnúrky a tak ich spojte. OneHandtie má smerovať smerom nahor na tej strane kde je väčšia medzera.

5. Následne si zaviažte šnúrky (poslednýkrát:-) tak, aby bolo nosenie pre vás pohodlné. 

Video Návod


AKO OTVORIŤ OneHandtie +

AKO ZATVORIŤ OneHandtie +